Konferencja poświęcona zmianom w opiece nad pacjentami z WZW typu C

Pod koniec kwietnia w Sejmie miała miejsce konferencja poświęcona zmianom w opiece nad pacjentami z WZW typu C.Brak dostępu do badań diagnostycznych, nowoczesnych terapii, ogromne koszty leczenia choroby i jej powikłań sprawiają, że obciążenie budżetu państwa związane z leczeniem HCV w najbliższych latach będzie stale rosnąć.

Transmisje z konferencji można obejrzeć na stronie Sejmu.

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=424BC748C9BA4C43C1257E2D002E99C2#