Co dalej?

Dodatni wynik testu na obecność przeciwciał anty-HCV we krwi może oznaczać, że jesteś chory na wirusowe zapalenie wątroby typu C lub że zetknąłeś się z wirusem, jednak Twój organizm samodzielnie go zwalczył. Aby potwierdzić lub wykluczyć zakażenie, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowego badania HCV RNA (badanie wykonywane metodą polimerazowej reakcji łańcuchowej – PCR). Pozytywny wynik tego badania potwierdza zakażenie HCV.

Osoby korzystające z ubezpieczenia zdrowotnego NFZ powinny, po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu HCV, zgłosić się do lekarza rodzinnego, który wystawi skierowanie do poradni specjalistycznej zajmującej się leczeniem chorób zakaźnych. W celu kwalifikacji pacjenta do leczenia lekarz specjalista w poradni chorób zakaźnych zleca dodatkowe badania, które pozwolą ocenić stopień zaawansowania choroby i dobrać sposób leczenia.

Badanie genotypu pokaże, jaki rodzaj wirusa jest odpowiedzialny za chorobę i jak długo będzie trwać leczenie. Lekarz może dodatkowo zalecić wykonanie badania USG, biopsji wątroby i oznaczenia markerów włóknienia w celu dokładnej oceny stanu zdrowia. Biopsja pozwala ocenić stopień włóknienia i uszkodzenia wątroby, a tym samym pomaga podjąć decyzję o rozpoczęciu leczenia. O tym, czy biopsja jest konieczna, decyduje lekarz. W celach diagnostycznych pobiera się niewielki fragment wątroby, w znieczuleniu miejscowym lub po podaniu środków uspokajających. Po zabiegu konieczny jest kilkugodzinny odpoczynek, aby upewnić się, że nie wystąpiły żadne komplikacje. Większość pacjentów opuszcza szpital po kilku dniach. Diagnostyka zakażeń HCV, obejmująca ocenę wiremii, genotypu HCV, biopsję wątroby oraz inne badania niezbędne przy kwalifikacji do leczenia, jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach procedury nr 1388 zawartej w katalogu świadczeń szpitalnych.

To bardzo ważne, że dowiedziałeś się o swoim zakażeniu. Możesz teraz rozpocząć walkę o powrót do zdrowia. Zdiagnozowanie WZW C to pierwszy krok na do wyleczenia!

Materiał opracowano na podstawie:

  1. Raport rekomendacje 2013-2014, Diagnostyka i terapia przewlekłwgo wirusowego zapalenia wątroby typu C (wirusem HCV)w Polsce” Warszawa 2012
najczęściej zadawane pytania dotyczące WZW typu C