Dla personelu i właścicieli

Polskie i europejskie instytucje nadzoru sanitarno-epidemiologicznego oceniają bardzo wysoko ryzyko transmisji zakażeń krwiopochodnych, w tym HCV, związane z zabiegami upiększającymi wykonywanymi w studiach tatuażu, salonach kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej. Zarówno placówki medyczne, jak i placówki niemedyczne powinny priorytetowo traktować bezpieczeństwo klienta w zakresie przeprowadzania zabiegów za pomocą narzędzi i urządzeń, mogących i prowadzących do przerwania ciągłości tkanek. Wysoki poziom higieny w tych placówkach można zapewnić jedynie przez regularne i właściwe wykonywanie procedur mycia i dezynfekcji przy użyciu preparatów dezynfekcyjnych o szerokim zakresie działania bójczego (B, V, Tbc, F). Należy zwrócić szczególną uwagę, czy w zakresie działania bójczego preparatu dezynfekującego znajduje się również wirus HCV. Źródłem zakażenia może być każdy klient, a najbardziej niebezpieczne zakażenia krwiopochodne (HIV, HCV, HBV) są zupełnie bezobjawowe!!!

Według opracowań wykonanych przez Wojewódzkie Oddziały Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych najwięcej nieprawidłowości w funkcjonowaniu gabinetów kosmetycznych dotyczy właściwego przeprowadzania dezynfekcji:

  • brak produktów do dezynfekcji,
  • niewłaściwy sposób przygotowania roztworów,
  • niewłaściwa dezynfekcja narzędzi,
  • stan odzieży ochronnej,
  • aktualne badania lekarskie personelu gabinetu.

Materiał opracowano na podstawie:

  1. Raport rekomendacje 2013–2014, „Diagnostyka i terapia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (wirusem HCV) w Polsce” Warszawa 2012
najczęściej zadawane pytania dotyczące WZW typu C