Zabiegi niemedyczne

Zwiększone ryzyko przenoszenia zakażenia wirusem HCV istnieje nie tylko w placówkach medycznych (szpitalach, przychodniach, gabinetach stomatologicznych), ale także w niemedycznych: w studiach tatuażu, salonach kosmetycznych, fryzjerskich i gabinetach odnowy biologicznej.

Ryzyko wiąże się z wykonywaniem takich zabiegów upiększających, jak:

 • tatuowanie ciała,
 • przekłuwanie ciała,
 • manicure, pedicure,
 • strzyżenie, golenie,
 • wstrzykiwanie wypełniaczy,
 • usuwanie znamion.

Podczas tych zabiegów może dojść do skaleczenia skóry i zakażenia, jeśli zabiegi te przeprowadzone są z użyciem niedokładnie wysterylizowanego sprzętu, na którym są ślady krwi osoby zakażonej (innego klienta lub pracownika placówki).

Do zakażenia HCV w tych placówkach może dochodzić na skutek:

 • nieprzestrzegania procedur postępowania aseptycznego, co powoduje, iż narzędzia, powierzchnie, środki opatrunkowe, ręce personelu nie są wolne od mikroorganizmów (np. wykonywania zabiegów niesterylnym sprzętem, brudnymi rękami/rękawiczkami, wielokrotne stosowanie sprzętu jednorazowego użytku),
 • niewłaściwego wykonywania procesów dezynfekcji używanych narzędzi i powierzchni (np. wyboru niewłaściwego preparatu, stosowania zbyt niskiego stężenia roztworu do dezynfekcji, skrócenia czasu dezynfekcji, złego wstępnego mycia narzędzi, wtórnego skażenia zdezynfekowanego narzędzia przy przechowywaniu, transporcie lub podczas zabiegu).
 • Warto pamiętać, że HCV wykazuje dużą wrażliwość na środki i metody dezynfekcyjne, pod warunkiem że proces dezynfekcji jest przeprowadzony prawidłowo,
 • niewłaściwego wykonywania procesów sterylizacji (np. rezygnacji ze sterylizacji narzędzi ostrych po zabiegu przebiegającym z naruszeniem ciągłości skóry, używania niesprawnej aparatury, rezygnacji z czynności koniecznych do wykonania przed procesem sterylizacji, jak wstępne mycie i dezynfekcja narzędzi, sterylizacji jednocześnie zbyt dużej liczby narzędzi).

Materiał opracowano na podstawie:

 1. Raport rekomendacje 2013–2014, „Diagnostyka i terapia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (wirusem HCV) w Polsce” Warszawa 2012
najczęściej zadawane pytania dotyczące WZW typu C