WZW typu C

Fotolia_68807352_S.jpg

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) jest chorobą zakaźną wywołaną przez wirus zapalenia wątroby typu C (hepatitis C virus – HCV).

Wirus ten pochodzi z rodziny flaviridae, jest wirusem jednoniciowym RNA, dwukrotnie większym niż wirus zapalenia wątroby typu B (hepatitis B virus –HBV). Wykryty został w 1989 roku i nazwano go wówczas „non A, non B”.) HCV występuje wielu odmianach zwanych genotypami. Sześć z nich występuje najczęściej i jest oznaczona numerami od 1 do 6. Na świecie dominują zakażenia genotypem 1, a w następnej kolejności 2 i 3 HCV.

Genotypy 4, 5 i 6 występują przede wszystkim w Afryce i Azji. W USA oraz w większości krajów europejskich genotyp 1 stwierdza się u około 75% zakażonych HCV, a resztę stanowią genotypy 2 i 3. W Polsce dominuje genotyp 1 (subtyp 1b). Ustalenie genotypów ma znaczenie ze względu na przewidywaną skuteczność terapii, która u zakażonych genotypem 1 wynosi 41–52%, a genotypami 2 i 3 sięga 70–90% mimo krótszego o połowę czasu leczenia. Efektywność leczenia maleje jednak z upływem czasu od momentu zakażenia.

WZW C jest zwane cichym zabójcą, gdyż zakażenie przebiega bezobjawowo lub objawy są niecharakterystyczne. Tylko u 20% zakażonych obserwuje się objawy kliniczne ostrego wirusowego zapalenia wątroby. Choroba potrafi nawet przez kilkadziesiąt lat pozostawać w ukryciu. W tym czasie skutecznie niszczy wątrobę chorej osoby. Wykrywa się ją często przypadkowo, po wielu latach, w momencie rozpoznania poważnych uszkodzeń wątroby. Zakażenia HCV w 85% przypadków przechodzą w postać przewlekłą. W ciągu 20–30 lat trwania przewlekłego zakażenia HCV u co najmniej 20–30% chorych dochodzi do rozwoju marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego. Zagrożenie ze strony HCV wynika z dużego rozprzestrzenienia się wirusa i braku czynnej profilaktyki – do tej pory nie została wynaleziona szczepionka przeciw wirusowi (w przeciwieństwie do typów A i B) – oraz z bardzo niskiego odsetka osób zdiagnozowanych.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jedno z największych światowych zagrożeń epidemiologicznych. Ze względu na wieloletni bezobjawowy przebieg zakażenia HCV chorobę określono mianem „wirusowej bomby zegarowej”. HCV jest odpowiedzialny za 20–40% wszystkich przewlekłych uszkodzeń wątroby na świecie. Ogółem szacuje się, że na świecie zakażonych może być 150 milionów osób, a w Polsce około 730 tysięcy osób.

Materiał opracowany na podstawie: 
1. Raport rekomendacje 2013–2014, „Diagnostyka i terapia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (wirusem HCV) w Polsce” Warszawa 2012 
2. www.who.int
3.„B i C, dwa wirusy, jeden interferon” prof. dr hab. Waldemar Halota – Wprowadzenie, Wrocław 2012 

 • CZYTAJ WIĘCEJ

  EPIDEMIOLOGIA

  liczba ludzi zakażonych tym wirusem na świecie wynosi 

  150 milionów...

 • CZYTAJ WIĘCEJ

  ETAPY ROZWOJU CHOROBY

  skale wyróżniają trzy stopnie włóknienia – 

  nieznaczny, średni i ciężki...

 • CZYTAJ WIĘCEJ

  OBJAWY

  Tylko u 20% zakażonych obserwuje się objawy kliniczne ostrego wirusowego zapalenia wątroby...

 • CZYTAJ WIĘCEJ

  GRUPA RYZYKA

  jedyną metodą zapobiegania zakażeniu jest unikanie sytuacji niosących takie ryzyko...

najczęściej zadawane pytania dotyczące WZW typu C