Grupy ryzyka

Do zakażenia wirusem HCV może dojść w trakcie czynności lub zabiegu, zarówno medycznego, jak i upiększającego, podczas którego dochodzi do skaleczenia skóry (nawet niewidocznego zranienia) i kontaktu z krwią osoby zakażonej, pozostałą np. na niedokładnie zdezynfekowanym sprzęcie. Każdy, kto kiedykolwiek znalazł się w jednej z niżej wymienionych sytuacji ryzykownych, a dodatkowo jeszcze nie jest pewien, czy zostały zastosowane procedury sanitarno-higieniczne, powinien wykonać badanie krwi na obecność przeciwciał anty-HCV.

Do grup ryzyka zakażania HCV należą osoby:

  • u których przetaczano krew bądź preparaty krwiopodobne przed rokiem 1993,
  • które były kilkukrotnie hospitalizowane,
  • dializowane,
  • u których były wykonywane zabiegi chirurgiczne, badania endoskopowe,
  • przyjmujące narkotyki dożylnie,
  • korzystające z usług salonów fryzjerskich, tatuażu, piercingu, gabinetów kosmetycznych
  • (np. manicure, pedicure) i odnowy biologicznej (np. wstrzykiwanie wypełniaczy).

W grupie ryzyka znajdują się także pracownicy:

służby zdrowia pracujący w szpitalach, przychodniach, w gabinetach stomatologicznych,

straży pożarnej, a także policji, którzy zranili się i mogli mieć kontakt z krwią nosiciela HCV,

salonów fryzjerskich i tatuażu, gabinetów kosmetycznych i odnowy biologicznej.

Dotychczas nie wynaleziono szczepionki przeciwko HCV, dlatego jedyną metodą zapobiegania zakażeniu jest unikanie sytuacji niosących takie ryzyko. Sterylizacja narzędzi, przestrzeganie zasad higieny i dokładnych procedur zabiegów medycznych oraz niemedycznych w znacznym stopniu zapobiega rozprzestrzenianiu się HCV. Każdy pacjent ma prawo zażądać od pracowników służby zdrowia, a klient od personelu gabinetów oferujących usługi upiększające, potwierdzenia wdrożenia zasad higieny, czyli właściwego wykonywania procedur mycia i dezynfekcji używanego podczas zabiegu sprzętu, stosowania jednorazowych igieł i rękawiczek jednorazowego użytku – nowych dla każdego pacjenta/klienta.

Materiał opracowany na podstawie:

1.Raport rekomendacje 2013–2014, „Diagnostyka i terapia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (wirusem HCV) w Polsce” Warszawa 2012

najczęściej zadawane pytania dotyczące WZW typu C