Objawy

Typową cechą zakażenia HCV jest jego bezobjawowy przebieg trwający niekiedy wiele lat. Tylko u 20% zakażonych obserwuje się objawy kliniczne ostrego wirusowego zapalenia wątroby. Niekiedy u zakażonych HCV występują objawy mało swoiste dla choroby wątroby, co nie ułatwia postawienia trafnej diagnozy. Należą do nich na przykład długotrwałe zmęczenie, senność, apatia i stany depresyjne. Czasami pojawiają się bóle stawów, mięśni oraz zmiany skórne. Choroba potrafi nawet przez kilkadziesiąt lat pozostawać w ukryciu. W tym czasie skutecznie niszczy wątrobę chorej osoby. Wykrywa się ją często przypadkowo lub po wielu latach w momencie rozpoznania poważnych zmian wątrobowych. U co najmniej 20% chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby dochodzi do rozwoju marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego, poprzedzonego poważnymi komplikacjami, uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie organizmu. Odrębnym problemem są tak zwane pozawątrobowe objawy zakażenia HCV, wśród których na plan pierwszy wysuwa się krioglobulinemia.

Materiał opracowano na podstawie:

1. Raport rekomendacje 2013–2014, „Diagnostyka i terapia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (wirusem HCV) w Polsce” Warszawa 2012

najczęściej zadawane pytania dotyczące WZW typu C